Onze Mind

Doordringen in ons onderbewustzijn kan op verschillende manieren. Zo kunnen we diep vast gewortelde patronen in ons systeem aanpakken, en zo blijvend innerlijk veranderingswerk doen.

We zijn als mens heel erg goed in het in stand houden van oude programmaties, ook al dienen die ons niet, of zijn ze zelfs destructief en begrenzend. We houden gewoonweg niet van verandering, ook al is het een positieve verandering.

Ons systeem is namelijk zo opgebouwd dat nieuwe informatie door onze kritische factor wordt afgeblokt. We kunnen dan wel met onze wilskracht en daadkracht aan de slag, maar vroeg of laat stoten we weer op diezelfde steeds terugkomende begrenzende structuren.

We herkennen het allemaal: iets zó graag willen, maar om 1 of andere reden, de saboteur in onszelf tegenkomen die ons weerhoudt om ons doel effectief te bereiken. We hervallen weer in onze oude gewoonten. Dan voelen we ons gefaald, kwaad en gefrustreerd, waardoor de structuren in wezen vergroot worden, gevoed worden. 

Je kan het vergelijken met een computer: als op de harde schijf bepaalde programma’s aan het draaien zijn, dan bepaalt dat hoe je computer werkt. Als die programma’s op de achtergrond niet worden geherprogrammeerd of worden verwijderd, dan blijven die de manier van werken van je pc bepalen. Enkel als je wijzigingen aanbrengt op de harde schijf, dan zal je systeem anders gaan werken.

Deze basisstructuren in jouw onderbewustzijn verwijderen of herprogrammeren kunnen jouw manier van handelen voorgoed veranderen.